Specialist en behandeling – Utrecht

Specialist en behandeling

Specialist en behandeling

Restauratieve tandheelkunde

Voor het restaureren van beschadigde tanden of kiezen hebben we verschillende behandelopties. De directe methode (composiet restauraties), of de indirecte methode (porseleinen restauraties of kronen). Beide methoden hebben zo hun eigen voor- en nadelen. Het doel is altijd om het gebit zo natuurlijk mogelijk te herstellen. Niet alleen omdat het mooier is, maar ook omdat een natuurlijk hersteld gebit beter functioneert en duurzamer is.

Het is van belang dat tanden en kiezen van boven- en onderkaak goed op elkaar passen. (occlusie). Sinds 2015 hebben we hiervoor een nieuwe analyse methode waar we erg enthousiast over zijn:  de T scan.

Endodontologie

Een kanaalbehandeling kan tegenwoordig comfortabel en met veel succes worden uitgevoerd. Nauwkeurig wordt de binnenkant van de kies gereinigd en gevuld. Meestal kan dat in één behandeling. Het kost wel veel tijd om dit zorgvuldig te doen, maar de succespercentages zijn hoog.

Implantologie

Als een tand of kies door wat voor reden dan ook verloren is gegaan, kunnen we deze vervangen door een implantaat. Dit heeft meestal de voorkeur boven een “brug” omdat je zo de andere tanden of kiezen onbeschadigd kan laten.  Een implantaat met kroon functioneert weer als een eigen tand of kies. Implantaten zijn ook een prachtige oplossing om een loszittende prothese vast te zetten (“klikgebit”).

In onze praktijk gebruiken we alleen “A merk” implantaten, Nobel Biocare of Straumann.

Wij werken volgens de “backward planning” methode:

1. De eerste stap is ons een voorstelling te maken van het ideale eindresultaat; een mooi en natuurlijk gebit. Het tandtechnisch laboratorium maakt een proefopstelling;
2. We laten een 3D scan maken van uw kaak. Ook de proefopstelling wordt gedigitaliseerd;
3. Een computersimulatie. Op basis van de 3D scan en de proefopstelling bepalen we met behulp van geavanceerde software de ideale plaats van de implantaten;
4. Een precisie boormal. De gegevens van de computersimulatie sturen we naar een van ’s werelds modernste laboratoria. Binnen twee weken ontvangen we een precisie boormal;
5. Het plaatsen van de implantaten. Omdat we van te voren de computer simulatie hebben gedaan, treden er tijdens de operatie minder verassingen op en verloopt de behandeling sneller.

Mondhygiëne

Het verschil tussen de preventie-assistent en de mondhygiënist

Mondhygiënisten kunnen werkzaam zijn in een algemene tandartspraktijk, paro-kliniek of werkzaam zijn als vrijgevestigde mondhygiënist met een eigen praktijk. Ook kunnen zij zich differentiëren op het gebied van parodontologie, implantologie of orthodontie. Verder is de mondhygiënist, net als de tandarts, verantwoordelijk voor de opname van alle relevante gegevens in het patiëntendossier. Mondhygiënisten die voldoen aan de kwaliteitseisen staan geregistreerd in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM).

Vaak krijgen wij de vraag wat het verschil is tussen de preventie-assistent en de mondhygiënist. Daarom hebben wij in het kort beschreven wat de taken zijn van beide beroepsbeoefenaars.

Taken van de preventie-assistent:

Daarnaast kan een preventie-assistent na het volgen van aanvullende opleidingen ook nog andere handelingen uitvoeren zoals het sealen van tanden en kiezen.

Het belangrijkste verschil met een preventie-assistent is dat een mondhygiënist een HBO-opgeleide paramedicus is, die voortdurend aan de kwaliteitseisen wordt getoetst. De titel mondhygiënist is dan ook een door de wet BIG beschermde titel. De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie; het voorkomen van tandvleesproblemen en gaatjes in het gebit (cariës). Daarbij is de mondhygiënist gespecialiseerd in de behandeling van tandvleesaandoeningen zoals gingivitis en parodontitis. Dit maakt deel uit van de curatieve behandelingen (= gericht op genezing). Deze combinatie van taken maakt de mondhygiënist tot specialist op het gebied van de algehele mondgezondheid.

Kortweg zou je kunnen zeggen dat het werk van de mondhygiënist begint waar het werk van de preventie-assistent ophoudt.

Taken van de mondhygiënist: