Specialist en behandeling – Tandartspraktijk Oog in Al – Utrecht

Specialist en behandeling

Specialist en behandeling

Restauratieve tandheelkunde

Voor het restaureren van beschadigde tanden of kiezen hebben we verschillende behandelopties. De directe methode (composiet restauraties), of de indirecte methode (porseleinen restauraties of kronen). Beide methoden hebben zo hun eigen voor- en nadelen. Het doel is altijd om het gebit zo natuurlijk mogelijk te herstellen. Niet alleen omdat het mooier is, maar ook omdat een natuurlijk hersteld gebit beter functioneert en duurzamer is.

Het is van belang dat tanden en kiezen van boven- en onderkaak goed op elkaar passen. (occlusie). Sinds 2015 hebben we hiervoor een nieuwe analyse methode waar we erg enthousiast over zijn:  de T scan.

Endodontologie

Een wortelkanaalbehandeling wordt uitgevoerd als er een ontsteking is in het wortelkanaal van een tand of kies. Om bij de wortelkanalen te komen, moet de tandarts een opening maken in de tand of kies. Hierna worden de kanalen ruimer gemaakt. Dit gebeurt met verschillende soorten vijltjes. Om de wortelkanalen te reinigen en bacteriën te doden wordt er – tussen het vijlen door – gespoeld met een verdunde chlooroplossing. Als de kanalen eenmaal ruim genoeg zijn, kunnen ze gevuld worden. Bij de eerste afspraak wordt de behandeling gestart en vervolgens wordt de tand of kies afgesloten met een tijdelijke vulling. De pijn neemt hierdoor flink af, waardoor de wortelkanaalbehandeling op een later moment afgemaakt kan worden.

Implantologie

Als een tand of kies door wat voor reden dan ook verloren is gegaan, kunnen we deze vervangen door een implantaat. Dit heeft meestal de voorkeur boven een “brug” omdat je zo de andere tanden of kiezen onbeschadigd kan laten.  Een implantaat met kroon functioneert weer als een eigen tand of kies. Implantaten zijn ook een prachtige oplossing om een loszittende prothese vast te zetten (“klikgebit”).

In onze praktijk gebruiken we alleen “A merk” implantaten, Nobel Biocare of Straumann.

Wij werken volgens de “backward planning” methode:

1. De eerste stap is een voorstelling maken van het ideale eindresultaat; een mooi en natuurlijk gebit. Het tandtechnisch laboratorium maakt een proefopstelling;
2. Onze praktijk is uitgerust met een 3D CBCT-scanner, dus wij maken in huis een 3D scan van uw kaak. Ook de proefopstelling wordt gedigitaliseerd;
3. Een computersimulatie: Op basis van de 3D scan en de proefopstelling bepalen we met behulp van geavanceerde software de ideale plaats van de implantaten;
4. Een precisie boormal: De gegevens van de computersimulatie sturen we naar ’s werelds modernste laboratorium. Binnen twee weken ontvangen we een precisie boormal;
5. Het plaatsen van de implantaten. Omdat we van te voren de computersimulatie hebben gedaan, treden er tijdens de operatie minder verassingen op en verloopt de behandeling sneller.

CBCT-scan

CBCT staat voor Cone Beam Computer Tomografie. Dit is een innovatieve technologie die het vaststellen van diagnoses eenvoudiger maakt. Ook kunnen bepaalde operaties nauwkeuriger worden gepland en uitgevoerd. Een CBCT-scan creëert namelijk een haarscherp en zeer nauwkeurig beeld van het gebit op driedimensionale wijze. Dit biedt meer inzicht in het gebit dan wanneer er conventionele röntgenfoto’s worden gemaakt. De verkregen 3D-beelden fungeren vervolgens als hulpmiddel bij bijvoorbeeld het plaatsen van implantaten.

Met een CBCT-scan wordt op driedimensionale wijze een zeer nauwkeurig beeld verkregen van:

Een CBCT-scan, hoe gaat dat?

Het maken van een CBCT-scan is geheel pijnloos en de scan is binnen enkele minuten gemaakt. Voor het maken van de 3D-scan neemt u plaats voor het röntgenapparaat. U kunt zich aan twee handgrepen vasthouden zodat u stil kunt blijven staan. Vervolgens controleert de tandarts of assistente of u juist staat en hij vraagt u om uw kin in een houder te plaatsen. Tijdens een opname maakt de CBCT-scanner een cirkelbeweging rond uw hoofd.

Kosten CBCT-scan

De kosten voor het maken van een CBCT-scan worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit uw zorgverzekering. Houd echter rekening met het eigen risico! Voorkom vervelende verrassingen en informeer u hierover vooraf bij uw verzekeraar.

Voor meer uitgebreide informatie: CBCT-scan uitgebreid

Mondhygiëne

Vaak krijgen wij de vraag wat het verschil is tussen de preventie-assistent en de mondhygiënist. Daarom hebben wij in het kort beschreven wat de taken zijn en verschil in functie is van beide beroepsbeoefenaars.

Taken van de preventie-assistent:

Daarnaast kan een preventie assistent, na het volgen van aanvullende opleidingen, ook nog andere handelingen uitvoeren zoals het sealen van tanden en kiezen en paro preventie.

Het belangrijkste verschil met een preventie assistent is dat een mondhygiënist een HBO-opgeleide paramedicus is, die voortdurend aan de kwaliteitseisen wordt getoetst. Mondhygiënisten kunnen werkzaam zijn in een algemene tandartspraktijk, paro kliniek of als vrijgevestigde mondhygiënist met een eigen praktijk. De titel mondhygiënist is dan ook een door de wet BIG beschermde titel. Mondhygiënisten die voldoen aan de kwaliteitseisen staan geregistreerd in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM). De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie; het voorkomen van tandvleesproblemen en gaatjes in het gebit (cariës). Daarbij is de mondhygiënist gespecialiseerd in de behandeling van tandvleesaandoeningen zoals gingivitis en parodontitis. Dit maakt deel uit van de curatieve (gericht op genezing) behandelingen. Deze combinatie van taken maakt de mondhygiënist tot specialist op het gebied van de algehele mondgezondheid.

Kortweg zou je kunnen zeggen dat het werk van de mondhygiënist begint waar het werk van de preventie assistent ophoudt.

Taken van de mondhygiënist: